18.1.2020

Do školy v pěti aneb české školství versus anglické

Od

Po celém světě existuje různé školství. Zatímco u nás povinnou tehdy šestiletou školní docházku zařídila Marie Terezie a s drobnými úpravami vydržela až do dnešního dne, i dnes nalezneme státy, kde stále převládá analfabetismus a děti do školy nechodí vůbec. Na druhé straně však máme i země, kde povinná školní docházka začíná o pár let dříve než v České republice.
školní výbava
Povinná školní docházka je u nás nyní desetiletá, a to od 5 do 15 let. Začíná tedy ještě v mateřské škole a končí devátou třídou základní školy, na druhém stupni. Převážná většina žáků odchází na středoškolské vzdělávání. Vybírají ze středních odborných učilišť, středních škol a gymnázií (osmileté, šestileté a čtyřleté). Po ukončení čtyřletého středoškolského vzdělání maturitní zkouškou mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysokých školách a univerzitách, kde získají nejprve bakalářský a poté magisterský titul. Česká republika také nabízí doktorandské programy, na které odchází pouze zlomek studentů a jsou určeny převážně pro budoucí vědce.
zvídaví školáčci
A nyní se přesuňme ke Spojenému království. Jak již bylo zmíněno výše, školství se liší a není tomu jinak ani v Anglii.
Povinná školní docházka začíná již v pěti letech, kdy malý žáčci začínají studovat tamější základní školu, takzvanou Primary Infant school. Co musí udělat před vstupem do školy jako první? Samozřejmě, zajistit si svoji školní uniformu. Uniformy všech škol v Anglii nejsou stejné, liší se minimálně logem školy. Zde se vzdělávají do sedmi let. Osvojí si základní poznatky a vědomosti, poznají nové kamarády. Dalším stupněm je klasická Primary Junior school, kde se učí až do jedenácti. V jedenácti letech již nastupují na střední školu (Secondary school), méně zdatní zde mohou absolvovat učňovské kurzy, chytřejší ji ukončí v šestnácti letech zkouškou GSCE. Pokud chtějí studovat déle, studují do osmnácti a skládají zkoušku A level. Následně poté mohou studovat na univerzitách podobně jako u nás, bakaláře a magistra.