17.8.2017

Skupina

Od

Sociální skupina je jakékoli libovolné sdružení tří a více lidí, kteří mají mezi sebou libovolný vztah, od toho se odvíjí že budou mít i některé společné cíle a všichni dohromady budou vytvářet nějaké společenské normy v závislosti na prostředí, ve kterém se pohybují.
úspěšné jednání

Vlastnosti skupiny

Každá skupina je charakterizována velikostí, pokud se budeme bavit o pracovních skupinách, pak by měli mít takovou velikost, jaká odpovídá náročnosti úkolu, který je třeba vyřešit.
Ve skupině musí být nějaká soudržnost a shoda, proto je důležité soustředit se na to jaké lidi dáváte do jedné pracovní skupiny a pokud netoužíte po jejím rozpadu sledovat vztahy ve skupině a jejich vliv.
Dále by tu měla být jistá možnost ovlivnění skupiny a snížení uzavřenosti, jelikož lidé do práce přichází a odchází a vytvořil-li se sice dobře stmelený kolektiv, ale uzavřený, který nikoho nepustí, značí to pro nás problémy, ačkoli je lepší, pokud jsou skupiny stabilnější.
Všichni členové skupiny pak mají jít za stejným cílem a sledujeme i míru neformálních vazeb, ze kterých mohou později vyvstávat problémy.
Dalším prvkem, který bychom měli mít na paměti je míra provázanosti skupin a míra této potřeby, skupiny se navzájem mohou ovlivňovat mnoha způsoby a mezi ty záporné patří přenášení chyb při opakování úkonů.
V každém případě by však pracovní skupina měla být místem, do kterého se lidé chtějí dostat a ne trestem.
propojení týmu

Problémy skupin

–          Hierarchie: už na začátku musí být vyjasněné pozice a povinnosti každého člena
–          Sluha dvou pánů: pokud je někdo přeřazen do pracovní skupiny, měl by byť dočasně opustit svou pracovní pozici, jelikož pracovní vytížení by pro něj pak mohlo být neúnosné
–          Vztahy: páry ve skupinách se tvoří a pokud se rozpadnou, mohou vzít celou partu s sebou a zničit velmi snadno kolektiv. Na druhou stranu dát k sobě dva lidi, co se očividně nenávidí je výzva hodna zkušeného vůdce skupiny.
–          Cíl a postup práce: všichni musí mít stejný cíl a práce by měla být rozložena rovnoměrně mezi všechny, jinak může snadno dojít ke konfliktu
–          Ohodnocení: peněžní odměny, a zvláště jejich rozdíly jsou to, co lidi velmi snadno rozděluje, pokud je pak ohodnocení různé, je lepší to netajit a rozhodnout o tom už dopředu a mít pro své rozhodnutí i solidní vysvětlení, jelikož pokud lidé pochopí důvod, snáz přijmou řečené