10.10.2019

Novodobá metla lidstva

Od

Prvotní předchůdce internetu byl vytvořen pouze pro komunikaci na akademické půdě. Začalo se však přemýšlet, že by se dal využít i pro komerční účely, a tak se postupně vyvinul do podoby jakou známe dnes. Nejprve byl určen pouze pro hledání informací, ale poté se začalo jeho využití rozšiřovat různými směry. V současnosti na něm hledáme informace, je to prostředek komunikace mezi lidmi, prostředek pro reklamu a inzerci a jeho využití je mnohem rozsáhlejší, než kdy bylo myšleno. Přinesl s sebou rychlejší přístup v hledání informací, což je určitě velkým pozitivem.
sociální síť
V dřívějších dobách se veškeré informace hledali především v knihovnách na tištěných nosičích. To s jeho nástupem ustoupilo do pozadí. Avšak tímto jeho přínos v pozitivním slova smyslu končí.  Pokud se na internet díváme z pohledu spotřebitele, jiná pozitiva již nejsou tak zřejmá. Naopak co se týče negativ, jeho působení na lidstvo a jednotlivce, těch je poměrně více. S nástupem sociálních sítí můžeme hovořit i o závislostech. Sociální sítě posunuli úroveň komunikaci mezi lidmi na virtuální úroveň. Ve virtuálním světě je jednodušší říkat věci, které by člověk v reálném světě neměl odvahu vyslovit. Komunikace tak, jak ji známe, v původním pravém slova smyslu, jak tomu bylo dřív, když ještě neexistoval, se pomalu ale jistě stává pohádkou. Lidé jsou mnohem více zalezlí doma u počítače nebo mobilního telefonu.
online komunikace
Například na vesnicích už se lidé na ulicích nepotkávají tak jako dřív, nepovídají si. Když jdeme po ulici a porozhlédneme se kolem sebe, potkáváme stále více lidí, kteří kolem nás procházejí s pohledem přilepeným na obrazovku mobilního telefonu.
Každý jednotlivec má jinou povahu, jinou vůli. Na každého jednotlivce působí internet jinak. Někteří jsou ovlivnitelní více jiní méně. U některých se může projevit i závislost především na sociálních sítích. Pokud nemají přístup na online síť, hroutí se jim v podstatě celý jejich svět, i když se jedná pouze o ten virtuální. Nemocný jedinec je nervózní, může být až agresivní, pokud nemá možnost připojení. Nedokáže se normálně bavit ve společnosti lidí nebo dokonce i kamarádů a spěchá někam do ústraní, kde by se mohl opět připojit. Tak jak se říká, že alkohol je metla lidstva, internet se k tomuto rčení minimálně přibližuje.