5.11.2018

Po roce už bývá jasno

Od

Jakýkoliv úraz, který zanechá na našem zdraví trvalé stopy, změní většinou celý náš život. Někdy nejsou důsledky natolik vážné, ale mnohdy musíme přehodnotit vše, co bylo a začít jinak. Zvláštní kapitolou jsou trvalé následky pracovního úrazu.
o Každý zaměstnanec má právo na odškodnění vinou nehody na pracovišti.
o Zejména, pokud má úraz a jeho následky vliv na výkon dosavadního zaměstnání anebo přípravy na povolání.
o Důležitý je také dopad na uplatnění v životě
– rodinném
– politickém
– kulturním
– sportovním.
bota nad hřebíkem
Trvalé následky jsou hodnocené daným bodovým systémem. Pokud chcete mít jistotu, že bude právě ten váš případ skutečně hodnocen přesně podle toho, nač máte právo, pak se doporučuje právní zastoupení.
· Podle našich zákonů je možné posuzovat trvalé následky až rok poté, co se stal úraz.
· Po této době bývá už jasné, jaký bude mít pacientův zdravotní stav vývoj.
· Zpravidla jsou ukončeny rehabilitace a ošetřující lékař rozhodne, že se mohou hodnotit trvalé následky.
Je ale také možné konkrétní případ později přehodnotit. Může se stát, že u poškozeného došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, a tudíž musí dojít k novému hodnocení ztížení společenského uplatnění.Promlčecí lhůta činí tři roky.
čtení na vozíku

Posuzuje se vše, co může pracovní úraz ovlivnit

Léčení pracovního úrazu bývá mnohdy časově náročnější, a proto se počátek lhůty pro vymáhání nároku může oddálit. Co je tedy rozhodným momentem?
o Den, kdy je možné hodnotit trvalé následky.
Při hodnocení se berou na zřetel veškeré aspekty, které se trvalých následků mohou týkat.
o Posuzuje se tedy
· věk poškozeného
· možnost pracovního zařazení
· dopad na soukromý život
· sociální postavení
· psychická újma
· ztráta sexuálních funkcí.
Podle našeho zákoníku práce se může odškodné přiměřeně zvýšit. Je však nutné domáhat se těchto práv soudní cestou.