15.5.2021

Proč je pravidelné odvětrávání všech prostor tak důležité?

Od

Stavba každé budovy má svá pravidla. Ta mají v prvním řadě zajistit její dlouhodobou bezpečnost. Mnohá z nich jsou pak zakotvena dokonce i v zákoně. A jedním z nich je i nutnost, aby každá budova měla možnost rychlé výměny vzduchu.

U běžných obytných budov k tomuto účelu obvykle slouží okna. Ta se dají kdykoliv otevřít, a přísun čerstvého vzduchu je tak zaručen. Ale co u staveb, které tuto možnost odvětrávání https://www.taurisplus.cz/produkty-sluzby/odvetravani-panelovych-domu/ pomocí oken nemají, jako jsou nejrůznější haly, ale také velké obchody?

okna1

Zde nám musí posloužit vzduchotechnika. Příkladem může být klimatizace. Ta je důležitá zvláště právě v obchodech, kde je nutné udržovat nejen kvůli pohodlí zákazníků stálou teplotu. Proč je ale výměna vzduchu tak důležitá?

Má to hned několik vážných důvodů. Tím hlavním je možnost rychle se zbavit nebezpečných plynů, které by se zde mohly nahromadit. Příkladem v domácnosti může být, když omylem necháme zapnutý plyn na hořáku, avšak ten nezapálíme. Jistě si dovedeme představit, co by po nějaké chvíli mohlo nastat. Zde je tedy důležité, abychom se jej mohli co nejrychleji zbavit a přivést okamžitě čerstvý vzduch.

Ovšem i v halách může dojít k úniku plynu, a i zde je potřeba se jej rychle zbavit, zvláště pokud je toxický či hořlavý. Snadno by totiž mohl ohrozit zdraví, či dokonce život pracovníků. A to rozhodně nikdo nechce.

klimatizace1

Plyn se však může hromadit nejen únikem. V uzavřených místnostech, kde je hodně lidí, je brzy vydýchaný vzduch. Všichni to nejspíš známe například ze školy, kde na konci dne bylo v některých učebnách nedýchatelno, pokud se neotevřelo okno.

Podobná situace ale může nastat i v obchodech. Jistě i vy jste zažili někoho, komu se tam udělalo špatně, či dokonce omdlel. To je právě z vydýchaného vzduchu, kde je méně kyslíku. I proto je důležité, aby byl to takovýchto prostor neustále přiváděn čerstvý. Jen tak nebudou lidé ohroženi na zdraví.