7.5.2023

Zvládněte počítač jako profík

Od


Když to nějak zvládáte
Každý s alespoň průměrnou inteligencí je s to se naučit zacházet s klávesnicí u počítače či notebooku
a určitým způsobem se tak proplétat povinnostmi a požadavky, které jsou s prací na takovýchto výpočetních technologiích spojeny.
programování pc
Většina uživatelů moderních výpočetních technologií užívá ke své práci nějaký z typů takzvaného „datlování“ – tedy nakládání s písmenky, čísly a dalšími klávesnicovými funkcemi na základě toho, jak je jim to příjemné (dvěma prsty, čtyřmi prsty, nebo také všemi prsty ovšem bez řádného školení v tom, jak tyto články dlaní využívat co nejefektivněji). Jednoduše nám povětšinou nevadí a nepřekáží, když nejsme schopni psát jako školené kancelářské přednice, takzvaně „všema deseti“.
Hlavní je, že se dobereme zdárného konce své činnosti, jak rychle to už většinou příliš neřešíme. Ačkoli, kdybychom se tímto faktorem své práce podrobněji zabývali, dojde nám, že jsme schopni si ušetřit poměrně značnou časovou dotaci i nutnost opravy častých překlepů a přehmatů právě a pomocí absolvování kurzu psaní všemi deseti.
 
Když to chcete zvládat efektivně
Důležité je si uvědomit, že psaní všema deseti tak, jak by mělo správně probíhat, není nějakým přepychem, bez nějž se docela dobře obejdete. V době, kdy většina zaměstnaneckých (a dnes často již i brigádnických) pracovních pozic vyžaduje schopnost nakládání s počítačovými technologiemi, je schopnost rychle a bezchybně užívat textové editory – a to včetně frekvence a správnosti užívání kláves, které jsou k tomu zapotřebí – klíčovou kompetencí zaměstnanců, u nichž může při výběru na určité místo rozhodovat o úspěchu či neúspěchu jednotlivých kandidátů.
 ruka a klávesnice
Zapomeňte tedy na to, že jediné, co si potřebujete jako dospělé osoby osvojit, jsou cizí jazyky. V soupeřivém a neustále so rozvíjejícím prostředí pracovního trhu Vás psaní všemi deseti může značně zvýhodňovat oproti jiným osobám, ať už zaměstnáni jste, či si svou pracovní pozici teprve hledáte.