8.5.2023

Steroidy „deťom“ nepatria

OdMnohí mladí ľudia dnes prejavujú záujem o dobrú postavu. To by samo o sebe nebolo zlé – zachádzajú vÅ¡ak do oblastí, ktoré sú pre nich zakázané a Å¡kodlivé. Nie je niÄ zlé na užívaní podporných prostriedkov ako sú gainery, proteíny, vitamíny, minerály a pod. Doplnia to, Äo Å¡portovec pri výkone stratí. Ale Äo steroidy?

Ide o lieky využívané v medicíne s veľmi silným úÄinkom na organizmus. Mladé telo sa eÅ¡te len vyvíja a keÄ mladý Å¡portovec zaÄne s užívaním steroidov, môže úplne pokaziÅ¥ niektoré dôležité procesy vo vývoji. Zástava telesného rastu Äi hormonálna nerovnováha sú len niektoré z problémov, ktoré ho Äakajú.

Odborníci na steroidy sa vyjadrili, že minimálny vek na experimentovanie so steroidmi je 20 rokov. V mnohých krajinách je vÅ¡ak použitie steroidov ilegálne – najmä kvôli toxickým úÄinkom na organizmus. Stojí za zváženie, Äi riziko poÅ¡kodenia zdravia stojí za krátkodobé zvýšenie objemu Äi sily…